Home / Şube Yürütme Kurulu

Şube Yürütme Kurulu

Fatih SÜRENKÖK Eş Başkan

Hülya Baran ULAŞOĞLU Eş Başkan

Başak Edge GÜRKAN Şube Sekreteri

Erhan MORKOÇ Basın-Yayın, Örgütlenme, Eğitim, Sosyal İşler Sekreteri 

Semra DOĞAN Şube Kadın Sekreteri

Remzi TUNCER Hukuk Sekreteri

Dilaver ASLAN Şube Mali Sekreteri