Sağlıkta her türlü şiddetin son bulması için mücadelemize devam edeceğiz

Üzgünüz ve Öfkeliyiz Sağlıkta her türlü şiddetin son bulması için mücadelemize devam edeceğiz Yine bir arkadaşımız, yine en güvende olması gereken yerde, çalıştığı iş yerinde şiddete uğradı. Bostanlı 4 No’lu…

Hukuksuz Soruşturma Komisyonu Dağıtılsın

2 yıldır devam eden soruşturma süreci ile ilgili DEÜ Rektörlüğü önünde Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şubesi ve SES İzmir Şubesi olarak ortak basın açıklaması yaptık. Açıklamayı Eğitim Sen 3 Nolu…

Sağlık Çalışanları Sağlığı Eğitimi Yaptık

Aydın, Manisa, Muğla ve İzmir şubelerimizin katılımıyla Sağlık Çalışanları Sağlığı Eğitimi 14 Ocak’ta şubemizde yapıldı

Meslek liselerinde geçen staj süreleri ile ilgili durum

Meslek liselerinde geçen staj süreleri ile ilgili SES Genel Merkezi tarafından yapılan açıklama aşağıdadır.   ŞUBE/TEMSİLCİLİKLERE 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair…

RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİNE MÜJDE…FİİLİ HİZMET 90 GÜN…

Bilindiği üzere 5510 sayılı kanuna tabi olarak çalışıp fiili hizmet süresi zammından yararlanan röntgen teknisyenlerinin 360 gün için eklenen 90 günlük fiili hizmet süresinde kesintiler yapılmakta idi. 2008 tarihinden sonra…

İsteği dışında fazla mesai çalıştırılmasına karşı açtığımız davayı kazandık

Yasaya aykırı biçimde günlük 7 saatin / haftalık 35 saatin üzerinde çalışmaya zorlanan radyoloji uzmanı hekim üyemizi temsilen açtığımız davada verilen iptal kararı Danıştay tarafından onandı. Kararlar aşağıdadır: Yeliz Pekcevik…

Sosyal medya paylaşımı ile ilgili disiplin cezası iptali

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardan dolayı geçici olarak görevinden uzaklaştırılan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İşyeri Temsilcimiz Mahmut BAKAY hakkında açılan davalar sonucunda yürütmeyi…

Şehir Hastaneleri Bilgilendirme Toplantılarımız Devam Ediyor….

  Şehir Hastaneleri Bilgilendirme Toplantılarımız devam ediyor. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde idarenin son dakika salonu vermeyerek toplantımızı engellemeye çalışmasına rağmen toplantımızı gerçekleştirdik.    

Şehir Hastaneleri Bilgilendirme Panellerimiz Devam Ediyor…

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi SES İşyeri temsilciliğimiz tarafından 30 Kasım 2017 Perşembe  günü Şube Eş Başkanımız Op. Dr. Fatih SÜRENKÖK’ün sunumuyla Şehir Hastaneleri Panelimiz yapıldı.    

Şehir Hastaneleri Panellerimiz Devam Ediyor.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi SES İşyeri Temsilciliğimiz tarafından  30 Kasım 2017 Perşembe günü Şube Eşbaşkanımız  Op. Dr. Fatih SÜRENKÖK’ ün sunumuyla Şehir Hastaneleri Panelimiz yapıldı.