HEMŞİRELİK CİNSEL OBJE DEĞİL; MESLEKTİR!

KAMUOYUNA TEKRAR HATIRLATIYORUZ;

HEMŞİRELİK CİNSEL OBJE DEĞİL; MESLEKTİR!
               8 Mart henüz geride bırakılmış ve 14 Mart Sağlık Haftası içinde bulunuyorken Sağlıkta Dönüşüm programının ve toplumsal cinsiyet rollerinin ortaya çıkardığı bin bir türlü sıkıntıyla baş etmeye çalışan Hemşireler, mesleklerinin ürün pazarlama amacıyla cinsel obje olarak kullanılmasıyla, bir kez daha sarsıldılar.
                 Hemşirelik Mesleği; kadını cinselliğe indirgeyen ve ürünlerin satışında meta olarak gören piyasacı anlayış tarafından bugüne kadar onlarca kez kullanılmış ve bu durum hemşirelerin tepkisiyle karşılanmıştır. Buna rağmen geçtiğimiz günlerde iç çamaşırı defilesinde kep giydirilerek podyuma çıkan manken görüntüleri kamuoyuna yansımıştır. Bu tür davranışlarda bulunanlara; hemşireliğin insan ve toplum sağlığı için; hastalanma riskine rağmen zor koşullar altında hizmet sunan bir meslek olduğunu tekrar tekrar hatırlatıyoruz.
                ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ saldırısıyla; görev tanımı belirsizleştirilerek her türlü angaryaya maruz kalan, fazla çalıştırılan, Aile Hekimliği ile adı ‘elemana’ dönüştürülmeye çalışılan hemşireler, kadın çalışan olarak bir de çocuk bakımı, ev içi işlerle baş etmeye çalışmaktadırlar. Piyasada ve toplumda kadın ağırlıklı mesleklere yönelik kadın bedeni üzerinden geliştirilen cinsel objeye indirgeme hali yeni bir durum değil, kapitalist sistemin ataerkil yapısından kaynaklıdır.
                Son dönemde toplumda geliştirilen muhafazakârlaşma ile hemşirelik mesleğinin kamuoyuna yansıyan bu tarz görüntüleri kadının çalışma yaşamından uzaklaştırılmasında aile çevresi ve toplum tarafından baskı aracı olarak da kullanılabilmektedir. Hükümetin uyguladığı politikalarla; kadın istihdamdam uzaklaştırılarak, çocuk doğurma-annelik ve ev kadınlığıyla sınırlandırılıp eve hapsedilmek istenmektedir. Bunun en son örneğini seçim çalışmaları için Afyon’un ilçelerini ziyaret eden Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu sergilemiştir. Eroğlu: kendisinden iş isteyen kadınlara ‘Evdeki İşler Yetmiyor mu?’ cevabını vererek AKP’nin kadına biçtiği rolü açıkça ortaya koymaktadır.
                 SSGSS yasasıyla; babaya ya da kocaya bağımlı hale getirilmek istenen kadınların ağırlıklı olduğu mesleklere yapılan bu tür saldırılara karşı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak seyirci kalmayacağımızı, her türlü demokratik tepkimizi ortaya koyacağımızı buradan bir kez daha kamuoyuna ifade ediyoruz.
                   Sağlıkta Dönüşüm Programı ile piyasalaştırılarak yok edilmek istenen Hemşirelik Mesleğinin gerçek değerine ulaşması ve meslek onurunun korunup geliştirilmesi için her türlü mücadeleyi geliştireceğimizi ifade ediyor, Hemşirelik mesleğine yönelik olarak yapılan bu tür davranışları kamuoyu nezdinde bir kez daha kınıyoruz.
                                                                                                             SES İZMİR ŞUBESİ

Taking a characteristically dim view of such arguments, justice antonin scalia said the monument is a symbol of the fact online assignment help australia that government derives its authority from god.