ASM/TSM – İl Disiplin Kuruluna Sunulmak Üzere İtiraz Dilekcesi

ASM/TSM Cumartesi nöbetleriyle ilgili Valilik olur’u ile gönderilen ceza puanlarına dair İl Disiplin Kuruluna gönderilmek üzere itiraz dilekçesi örneği

dosyalar/729_ASM_TSM_itiraz_dilekce_ornegi.pdf