Birinci basamakta Cumartesi nöbetlerine gitmedikleri gerekçesiyle ihtar puanı cezaları alan üyelerimiz adına açtığımız davaları kazandık!

Birinci basamakta Cumartesi nöbetlerine gitmedikleri gerekçesiyle ihtar puanı cezaları alan üyelerimiz adına açtığımız davaları kazandık. Manisa 2. İdari Mahkemesi ihtar puanlarının iptaline karar verdi. Manisa’da aile hekimliğinde görev yapan ve…

Sendikamızdan bir hukuki kazanım daha, HALK SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE NÖBETE SON!

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 23.03.2016 tarih ve 49654233 sayılı 2016/5 sayılı genelgesinin 3., 4., 6. ve 7. Maddeleri ile Halk Sağlığı merkezlerinde mesai saatleri dışında aile hekimleri,…

Evde Bakım Hizmetleri Hakkında

Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde bulunan evde sağlık birimlerinin, çalışan personeli ve hizmet veren mobil ve nakil araçları ile birlikte Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna devri kapsamında,…

Evde Bakım Hizmetleri hk.

Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde bulunan evde sağlık birimlerinin, çalışan personeli ve hizmet veren mobil ve nakil araçları ile birlikte Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna devri kapsamında,…

20-21-22 Mayıs tarihleri İş Bırakma Kararı Savunma Örneği

ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE MYK’nın 04.05.2015 tarih ve 107 sayılı kararı ile  1.basamak kamu sağlık kurumlarında Cumartesi günleri fazla çalışmaya kaynaklık eden yasal düzenlemelerin ve iş güvencesini tamamen ortadan kaldıran, çalışma…

Hafta Sonu Nöbete Gitmeme Eylemi İle İlgili Savunma Örneği.

Birinci basamak sağlık kurumlarında çalışanların hafta sonu zorunlu nöbete gitmemeleri nedeni ile haklarında açılan disiplin soruşturmasında kullanılacak örnek savunma ektedir. Örnek Savunma Örneği Aile_hekimligi_savunma_ornegi AYM Kararı AYM_karari Ocak 2015 Kararı…