Evde Bakım Hizmetleri hk.

Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde bulunan evde sağlık birimlerinin, çalışan personeli ve hizmet veren mobil ve nakil araçları ile birlikte Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna devri kapsamında, kadromun Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna devredilmesine karar verilmiş olup devir işlemleri 15.05.2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

Bu karar kapsamında kimi illerde, il halk sağlığı müdürlükleri bünyesinde evde sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık emekçilerinin kadroları TKHK’ya devredilmiş olup, kimi illerde ise devir işlemleri devam etmektedir.

TKHK’nun evde sağlık hizmetlerinin devri konulu 449 sayılı yazısına göre “Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan devri yapılan personel evde sağlık hizmetleri dışında çalıştırılmayacaktır”.

TKHK’na kadro devri yapılacak olan üyelerimizin bu devir işlemine itiraz hakkı bulunmaktadır. Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Bakanlık olurlu, 25.04.2017 tarihli, evde sağlık hizmetleri konulu yazısına göre itirazlar “illerde il sağlık müdürü başkanlığında, halk sağlığı müdürü ve kamu hastaneleri birliği genel sekreterinden oluşan itiraz komisyonunca” incelenerek sonuçlandırılacaktır.  Yazımız ekinde itiraz dilekçesi örneği bulunmaktadır.

İtirazın reddedilmesi veya 60 gün içerisinde yanıt verilmemesi durumunda üyelerimizin kadrolarının devine karşı bireysel olarak dava açma hakkı bulunmaktadır. Dava konusu ayrıca, itirazlar sonuçlandıktan sonra değerlendirilecektir.

dosyalar/52Z_evde_bakim_hizmetleri.pdf