PDC Fazlası Personel Atamaları, Dilekçe ve Bilgi Notu

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun il ve ilçelerdeki hizmet birimleri olan toplum sağlığı merkezlerinde personel dağılım cetvelinde oynama yapılarak PDC fazlası gösterilen yaklaşık 2 bin sağlık emekçisi Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı hizmet birimlerine resen ve keyfice atanmıştır. Bu atamaları kabul etmemiz mümkün değildir. Sendikamız bu konu ile ilgili açıklamasını web sayfasına koymuştur.

PDC fazlası gösterilen personelin hangi kriterlere göre tayin edildiği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Sağlık Bakanlığı’nın Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre atamalarda temel ilkeler 5.maddede belirtilmiş olup, hizmet puanının belirleyici olduğu esas alınmıştır. Sendikamıza ulaşan bilgilere göre birçok yerde hizmet puanı ve geçerli mazeretler dikkate alınmadan birçok personel resen ve keyfice atanmış ve böylece Bakanlık kendi yönetmeliğine de uymamıştır.

Sendikamız bu duruma itiraz etmekte olup, gerekli itirazı Sağlık Bakanlığı’na bizzat yapacak ve mağdur olan üyelerinin ekteki dilekçe ile atamayı gerçekleştiren ilgili müdürlüğe başvuru yaparak itiraz hakkını kullanmalı, itiraz dilekçesine hukuken geçerli bir sebep verilmediği taktirde dava yoluna başvurabilir.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

Aylin AKÇAY                              Pınar İÇEL ÇEPE

Genel TİS ve Hukuk Sekreter      Genel Sekreter

İtiraz Dilekçe: dosyalar/594_pdc_fazlasi_personel_atamalari_itiraz_dilekcesi.pdf

(Dilekçeye ayrıca ailesel, sağlık gibi mazereti olanlar bunu özellikle belirtecekler)