Kazandık!

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizin Toplu Sözleşme Hükümleri gereği “Ek Ödemelerine İlave Ek Puan Eklenmesi” taleplerinin reddine ilişkin açılan dava üyelerimizin lehine kazanımla sonuçlanmıştır.

Nöbet İzni, Nöbet Ücreti ve Fazla Çalışma Dilekçeleri

Nöbet İzni, Nöbet Ücreti ve Fazla Çalışma Dilekçeleri BİREYSEL DİLEKÇE idari_izin_bireysel_dilekce TEMSİLCİLİK ADINA VERİLECEK DİLEKÇE idari_izin_SES_temsilcilik

Başvuru Dilekçesi

663 sayılı KHK’nın 45/A maddesinin KHK’ya eklendiği 03.10.2016 tarihinden önce 657 sayılı kanunun 4/B maddesi kapsamında çalışmaya başlayan ve 3 yıllık çalışma süresinin tamamlayan 3+1 ve 4/B kadrosu ile atamaları…

Covid Testi Pozitif Çıkan Sağlık Emekçilerinin İşe Çağrılmasına Karşı Dilekçe

Covid Testi Pozitif Çıkan Sağlık Emekçilerinin İşe Çağrılmasına Karşı Dilekçe Örneği aşağıdaki linktedir. pozitif_calisanlarin_ise_cagrilmasi

Sosyal Hizmetler için Dilekçe Örneği

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne  dilekçe örneği

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEK DİLEKÇE

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEK DİLEKÇE

Ağız Diş Sağlığında Çalışan Röntgen Teknisyenleri Fiili Hizmet Danıştay Kararı

Ağız Diş Sağlığında Çalışan Röntgen Teknisyenleri Fiili Hizmet Danıştay Kararı Sağlık Bakanlığı’na bağlı TKHK’nun 28.02.2013 tarihli 622 sayılı genel yazısı ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkez ve hastanelerinde çalışan ve…

RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİNE MÜJDE…FİİLİ HİZMET 90 GÜN…

Bilindiği üzere 5510 sayılı kanuna tabi olarak çalışıp fiili hizmet süresi zammından yararlanan röntgen teknisyenlerinin 360 gün için eklenen 90 günlük fiili hizmet süresinde kesintiler yapılmakta idi. 2008 tarihinden sonra…

İsteği dışında fazla mesai çalıştırılmasına karşı açtığımız davayı kazandık

Yasaya aykırı biçimde günlük 7 saatin / haftalık 35 saatin üzerinde çalışmaya zorlanan radyoloji uzmanı hekim üyemizi temsilen açtığımız davada verilen iptal kararı Danıştay tarafından onandı. Kararlar aşağıdadır: Yeliz Pekcevik…

ASP İl Müdürlüğü için Dilekçeler

İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda görev yapan personele 5 saate kadar ödenen ek derslere dair çıkarılan borca istinaden hazırlanan itraz dilekçe örneği İtiraz Dilekçesi(5 Saatlikler…