Sosyal Hizmetler için Dilekçe Örneği

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne  dilekçe örneği

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEK DİLEKÇE

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEK DİLEKÇE

Ağız Diş Sağlığında Çalışan Röntgen Teknisyenleri Fiili Hizmet Danıştay Kararı

Ağız Diş Sağlığında Çalışan Röntgen Teknisyenleri Fiili Hizmet Danıştay Kararı Sağlık Bakanlığı’na bağlı TKHK’nun 28.02.2013 tarihli 622 sayılı genel yazısı ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkez ve hastanelerinde çalışan ve…

RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİNE MÜJDE…FİİLİ HİZMET 90 GÜN…

Bilindiği üzere 5510 sayılı kanuna tabi olarak çalışıp fiili hizmet süresi zammından yararlanan röntgen teknisyenlerinin 360 gün için eklenen 90 günlük fiili hizmet süresinde kesintiler yapılmakta idi. 2008 tarihinden sonra…

İsteği dışında fazla mesai çalıştırılmasına karşı açtığımız davayı kazandık

Yasaya aykırı biçimde günlük 7 saatin / haftalık 35 saatin üzerinde çalışmaya zorlanan radyoloji uzmanı hekim üyemizi temsilen açtığımız davada verilen iptal kararı Danıştay tarafından onandı. Kararlar aşağıdadır: Yeliz Pekcevik…

ASP İl Müdürlüğü için Dilekçeler

İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda görev yapan personele 5 saate kadar ödenen ek derslere dair çıkarılan borca istinaden hazırlanan itraz dilekçe örneği İtiraz Dilekçesi(5 Saatlikler…

2012’den önce 4/B’li olarak çalışanların ek ödemelerinden kesilen SGK primi ile ilgili DUYURU

Bilindiği üzere, 15 Ocak 2012 tarihinden önceki dönemlerde 4/B’li olarak görev yapan sözleşmeli personelin ek ödemelerinden sigorta pirimi kesintisi yapılmakta idi. 15 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren 375 sayılı KHK’nın…

ASM/TSM – İl Disiplin Kuruluna Sunulmak Üzere İtiraz Dilekcesi

ASM/TSM Cumartesi nöbetleriyle ilgili Valilik olur’u ile gönderilen ceza puanlarına dair İl Disiplin Kuruluna gönderilmek üzere itiraz dilekçesi örneği dosyalar/729_ASM_TSM_itiraz_dilekce_ornegi.pdf

Anasayfa ADRES ASM-TSM AİLE HEKİMLİĞİ Basın Açıklamaları Duyurular Eğitim Genel Merkezden GREV HABER Hukuk Açılan Davalar Yasalar ve Dosyalar Kazanılan Davalar Arşiv Kazanımlarımız KESK İzmir Köşe Yazıları SES Bağlantı SES KADIN Sözleşmeli 4/b 4/c TEMSİLCİLİK HABERLERİ Torba Yasa Tüzük ve Yönetmelikler Yönetim Kurulu Radyoloji Teknisyenlerinin Skopi Cihazı Kullanımı Hakkında

Radyoloji teknisyenlerinin skopi cihazı kullanımında  görevlendirilmelerine ilişkin hukuka aykırı işlem İzmir Şube Başkanımız ve üyelerimizin yazılı başvurusu sonucu iptal edilmiştir. Konuya ilişkin dilekçe örneği ve Kuzey Bölgesi Genel Sekreterliği’nin yazısı…

İcra ödeme emrine itiraz dilekçesi

İcra ödeme emrine itiraz dilekçesi dosyalar/F81_icra_odeme_emrine_itiraz.pdf