Ağız Diş Sağlığında Çalışan Röntgen Teknisyenleri Fiili Hizmet Danıştay Kararı

Ağız Diş Sağlığında Çalışan Röntgen Teknisyenleri Fiili Hizmet Danıştay Kararı

Sağlık Bakanlığı’na bağlı TKHK’nun 28.02.2013 tarihli 622 sayılı genel yazısı ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkez ve hastanelerinde çalışan ve şua izni kullanan röntgen teknisyenlerinin fiili hizmet süresi zammından yararlanamayacakları düzenlenmişti.

Sendikamız bu genel yazının iptali için 2013 yılında Danıştaya dava açmıştı. Danıştay 11. Dairesinin 2013/2118/E, 2018/802 K sayılı ve 14.02.2018 tarihli kararı ile söz konusu genel yazı iptal edilmiştir. Karar ektedir.

Bu karar üzerine çalışan röntgen teknisyeni arkadaşlar 1 Ekim 2008 tarihinden önce işe girenler ile sonra girenler arasındaki ayrımı gözetecek şekilde görev yaptıkları süre boyunca fiili hizmet süresi zammından yararlanmak için ekteki dilekçeler ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Dilekçelerde 1 Ekim 2008’den önce işe girenler 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olduğundan bu ayrıma dikkat edilmelidir.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

Ek: Dilekçeler ve Danıştay Kararı

 

Danistay_karari

dilekceler