Birinci basamakta Cumartesi nöbetlerine gitmedikleri gerekçesiyle ihtar puanı cezaları alan üyelerimiz adına açtığımız davaları kazandık!

Birinci basamakta Cumartesi nöbetlerine gitmedikleri gerekçesiyle ihtar puanı cezaları alan üyelerimiz adına açtığımız davaları kazandık. Manisa 2. İdari Mahkemesi ihtar puanlarının iptaline karar verdi.

Manisa’da aile hekimliğinde görev yapan ve nöbetlere gitmedikleri için verilen ihtar puanlarını yargıya taşıyan üyelerimiz hemşire Banu Yılmaz ve aile hekimi Dr.Mehmet Ali Kütahyalı ve Dr. Emine Erpil Efe’nin davaları sonuçlandı. Manisa 2. İdare Mahkemesinde görülen davalarda üyelerimiz haklı bulundu ve dava konusu ihtar puanları iptal edildi

Mahkeme kararında, üyelerimizin nöbete gitmeme yönündeki davranışının örgütlenme özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi ve mazeret olarak kabulü gerektiği belirtilerek üyelerimizin  disiplin suçu teşkil etmeyen eylemleri nedeniyle 5 ihtar puanı ile cezalandırılması ve bu cezaya yaptıkları itirazın reddinde hukuka uyarlık görmeyerek işlemlerin iptaline karar verdi.