Sendikamızdan bir hukuki kazanım daha, HALK SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE NÖBETE SON!

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 23.03.2016 tarih ve 49654233 sayılı 2016/5 sayılı genelgesinin 3., 4., 6. ve 7. Maddeleri ile Halk Sağlığı merkezlerinde mesai saatleri dışında aile hekimleri, aile sağlığı elemanları ve toplum sağlığı merkezi personelince nöbet tutulacağı belirtilmiş ve bununla ilgili hususlar düzenlenmiştir.

Bu genelge ile 1. Basamak sağlık kuruluşu olan ve tamamen koruyucu sağlık hizmeti vermesi gereken Halk Sağlığı Merkezleri 2. Basamak sağlık kuruluşu gibi tanımlanmış ve tedavi edici sağlık hizmetleri verilmesi istenerek açıkça hukuka aykırı düzenleme yapılmıştı. Bu genelgenin iptali ve yürütülmesinin durdurulması için açtığımız davada, Danıştay 15. Dairesi ile Danıştay 2. Dairesinin müşterek toplantıda aldığı kararla, söz konusu genelgenin 3, 4, 6. ve 7. Maddelerinin yürütülmesinin durdurulmasına Danıştay 15. Dairesinin 2016/5177 E sayılı ve 11.10.2016 tarihli kararı ile karar verilmiştir.