20-21-22 Mayıs tarihleri İş Bırakma Kararı Savunma Örneği

ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

MYK’nın 04.05.2015 tarih ve 107 sayılı kararı ile  1.basamak kamu sağlık kurumlarında Cumartesi günleri fazla çalışmaya kaynaklık eden yasal düzenlemelerin ve iş güvencesini tamamen ortadan kaldıran, çalışma koşullarını ağırlaştıran ve katlanılamaz kılan ödeme ve sözleşme yönetmeliğinin tamamen geri çekilmesini sağlamak için 20-21-22 Mayıs 2015 günlerinde uyarı amaçlı iş bırakma eylemi gerçekleştirilmesine karar verilmişti. Bu karar Şube/Temsilciliklere 7 Mayıs 2015 tarih ve 487 sayılı yazı ile bildirilmişti. Eylem nedeni ile üyelerimizden savunma istenmiş olup örnek savunma ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Aylin AKÇAY                                        Birsen SEYHAN

Genel Hukuk TİS Sekreteri                   Genel Sekreter

 

 

EK: Savunma Örneği

20_21_22_mayis_isbirakma_karar.pdf