“Güvenceli İş, Güvenli Gelecek Haktır” İmza Kampanyası

İşçilerin iş güvencesinin en temel dayanaklarından kıdem tazminatını, kamu emekçilerinin sınırlanmış iş güvencesini hedef alan saldırılara karşı, DİSK ile birlikte 17 Aralık 2015 – 22 Ocak 2016 tarihleri arasında yürütülmek…

Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde görev yapan röntgen teknisyenlerinin fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaları

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı’nın 19.07.2013 tarih ve 2013/10 sayılı sağlık çalışanına şiddet haberleri konulu genelgesi ile sağlık çalışanına şiddet olaylarında basına ve kamuoyuna bilgi verilmesi yasaklanmıştı.…

Ölümler Artıyor! Aşı İçin Zaman Geri Sarıyor!

Ölümler Artıyor! Aşı İçin Zaman Geri Sarıyor! Anımsanacağı gibi Türk Tabipleri Birliği, küresel olarak salgın yapan ve ülkemizde de hızla yaygınlaşan İnfluenza A H1N1 virüsü ve konuyla ilgili çalışmaları izlemek…

TTB Pandemik Bilgi Notu Pandemik H1N1 virüsü ve mutasyonlar

PANDEMIK H1N1 VIRÜSÜ VE MUTASYONLAR Mevsimsel grip, kuş gribi, domuz gribi gibi hastalıkların etkeni olan İnfluenza virüslerinin yapısal özellikleri nedeniyle bu virüslerin değişime uğramaları, yani daha önce sahip olmadıkları bazı…

H1N1 Domuz Gribi Salgını

18.11.2009 tarihinde bir araya gelen sağlık alanındaki Dernek, Sendika ve Meslek Örgütleri olarak aşağıdaki görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.