Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde görev yapan röntgen teknisyenlerinin fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaları

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı’nın 19.07.2013 tarih ve 2013/10 sayılı sağlık çalışanına şiddet haberleri konulu genelgesi ile sağlık çalışanına şiddet olaylarında basına ve kamuoyuna bilgi verilmesi yasaklanmıştı. Sendikamızın Danıştay’a açtığı davada Danıştay 15.Dairesinin 2013/12052 E sayılı ve 06.02.2015 tarihli yürütmeyi durdurma kararı ile genelgenin yürütmesi durdurulmuştur.

Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde görev yapan röntgen teknisyenlerinin fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaları SGK kararı ile engellenmişti. Buna karşı açmış olduğumuz davada Gaziantep 1. İdare Mahkemesi’nin 2015/231 E, 2015/463 K sayılı ve 29.04.2015 tarihli kararı ile fiili hizmet zammından yararlanmaları gerektiğine karar verilmiştir.

 Danıştay yürütmeyi durdurma ve mahkeme kararı ektedir.

dosyalar/Agiz_ve_dis_sagligi_merkezlerinde_rontgen_teknisyenlerinin_fiili_hizmet_mahkeme_karari.pdf