13 Mart İş Bırakma Karar

AKP iktidarının sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılmasını, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin iş güvencesinden yoksun, esnek ve kuralsız çalıştırılmasını hedefleyen “Sağlıkta Dönüşüm Programı’’na karşı 13 Mart 2015 tarihinde bir günlük iş bırakma eylemi yapılmasına  karar verilmiştir.

13 Mart 2015 günü sendikamızın kararı ile yapılan iş bırakma eylemi ile ilgili başlatılan disiplin soruşturmalarda kullanılmak üzere hazırlanan savunma metni ektedir.

Savunma metni:

Üyelerimiz için savunma örneği

dosyalar/87A_uyelerimiz_icin_savunma_ornegi.pdf

Üye olmayanlar için savunma örneği

dosyalar/649_uye_olmayanlar_icin_savunma_ornegi.pdf

Kararın imzalı hali ektedir.

dosyalar/8DZ_13_mart_is_birakma_karari.pdf