Doğum Sonrası İzinlerde Son Durum

Doğum sonrası 1 yıl olan nöbetten muaf olma hali son değişiklikle 2 yıla çıkarılmıştır. Tüm çalışan arkadaşlarımızın dikkatine. Çalışanlan durumlarının kanuna göre düzenlenmesi için kurumlarına dilekçe verebilirler.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN DEĞİŞİKLİK