Hakkımızı istedik. Yanıt SÜRGÜN oldu!

 

DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi İşyeri Temsilcimiz Günseli Uğur’un keyfi ve hukuksuz bir biçimde sürgün edilmesine dair 25 Ağustos 2020 tarihinde şubemizde basın toplantısı düzenledik. Basın metnini Şube Eşbaşkanımız Erkan BATMAZ okudu. Açıklamanın ardından temsilcimiz Günseli UĞUR yaşananları anlattı. Açıklamamızı desteğe gelen kurum temsilcileri kısa değerlendirmelerde bulundu.

Basın metnimiz aşağıdadır:

Basına ve Kamuoyuna;
Salgının en başından beri olduğu gibi bir yandan salgının en sağlıklı şekilde atlatılması ve bunun için gerekli tüm tedbirlerin uygulanması için mücadele ederken, bir yandan da kendi sağlığımız için, haklarımız için ve emeğimiz için mücadele ediyoruz.
İlimizde de sağlık emekçilerinin yaşamış oldukları sorunların çözümü için haftalardır süren eylemselliklerimiz devam etmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 3 hafta boyunca sağlık emekçilerinin ödemelerinden yapılan kesintilere karşı hastanede devam eden örgütlü 10 bileşen ile eylemselliklerimiz devam ediyordu. Fakat hastane başhekimliği bu süre boyunca çalışanları muhatap alıp taleplerini dinlemek yerine tüm baskıcı yöntemleri kullanarak eylemi sonlandırmaya çalışmıştır. Fakat hastanede çalışan sağlık emekçileri baskıya boyun eğmeyerek mücadeleye devam etmişlerdir.
Akabinde 29 Haziran tarihli ve 2020/82 karar No’lu İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu toplantısı ile, İzmir’de sağlık kurumlarında her türlü toplantı gösteri, eylem ve etkinliklerin yapılmaması yönünde karar alındığı duyuruldu. Yani İzmir İl Hıfısıhha Kurulu, İzmir’de sağlık emekçilerinin seslerini duyurmasını engellemek için özel olarak toplandı ve karar aldı.
Kamuoyu önünde zor duruma düşen hastane idaresi, yaşanan sorunları çözmek, diyalog kurmak yerine hakkını arayan emekçilere soruşturmalar başlatarak, sağlık emekçilerindeki huzursuzluğu arttırmıştır. Sendikaların üyelerine yönelik sendikal ve Anayasal haklarını kullanmalarından kaynaklı olarak tehditlerde bulunulmuştur. Soruşturmanın gerekçesinin dahi gerçekle bağdaşmadığının yanında, izinde olan sağlık emekçilerine eyleme katıldıkları için görev yerini terk etmekten kaynaklı soruşturma başlatması durumu özetlemektedir.
9 Eylül Üniversitesi Hastanesi SES işyeri temsilcimiz GÜNSELİ UĞUR üç hafta süren eylemselliğin örgütlenmesinde en önde yer alarak eylemin öncülerinden olmuştur. 15 yıldır 9 Eylül Üniversitesi Hastanesinin değişik birimlerinde özveri ile görevini yapmış sağlık emekçisi, bir Hemşiredir.
Sendika işyeri temsilcisinin başlıca görevi çalışanların sorunlarını dile getirmesi, bunları gerekli mercilerle paylaşmasıdır. Yine bir sağlık emekçisi olarak halk sağlığı için hem de emekçilerin hakları için üzerine düşen görevini tam olarak yapmıştır. Bir sağlık emekçisi ve sendika temsilcimiz olarak onurumuzdur.
Sağlıkçılara verilen sözlerin tutulmaması ve sağlıkçıların alkışlanırken hakkının ödenmediğinin ortaya çıkması, yapılması gereken ödemelerden kesintiler yapılmasının dile getirilmesi hastane yönetimlerini rahatsız etmiştir, hak arayan emekçiye hakkını vermek yerine yanıtı işyeri temsilcimiz Günseli UĞUR’ un SÜRGÜN edilmesi olmuştur.
Görevlendirme adı altında, salgının erken gevşetilen kurallar nedeniyle sönümlenmeden yeniden daha da hızlı yayılmaya başlamış olduğu bu dönemde, bunu normal bir görevlendirme olarak düşünmemiz olanaksızdır. Hastanelerde bu kadar hemşire açığı varken, sağlıkçılarda tükenmişlik zirvede iken geçici görevle hastanelerden personel çekilmesi kabul edilir bir görevlendirme değildir.
Buradan uyarıyoruz, Pandemi ile mücadelenin en önündeki sağlık emekçilerine kulak verin. Hakkını arayan sağlık emekçilerini cezalandırmak kabul edilebilir değil. Bir an önce bu hukuksuz işlemden vazgeçilerek, sürgün kararından durdurulmalıdır. Bu kararlar sağlık emekçilerinin iş barışını ve huzurunu bozarak Pandemiyle mücadeleyi sekteye uğratmaktadır.
SAĞLIK EKİP İŞİDİR! Aylardır Pandemi ile mücadelede özveri ile insanüstü bir çaba gösteren ve artık tükenmişlik yaşayan sağlık emekçilerinin motivasyonu olumsuz etkileyen tüm uygulamalardan vazgeçip taleplerini karşılayın. Sağlıkçılara baskıyı, sürgünü durdurun! Sorunlarına kulak verin. Özlük haklarını verin. Yetersiz personelle çalışmaya dur deyin. Kadrolu güvenceli istihdam sağlayın.
Tekrar ediyoruz GÜNSELİ UĞUR sendikamızın işyeri temsilcisidir ve yapılan bu sürgün işlemi hukuksuzdur. Günseli arkadaşımız sendikal görevlerini yerine getirmiştir. Yapılan bu işlem açık olarak 4688 sayılı sendika yasasının ihlalidir. Hastane idaresi suç işlemektedir. Bu hukuksuz işlem geri çekilene kadar mücadelemizi daha da yükselteceğiz.
GÜNSELİ UĞUR YALNIZ DEĞİLDİR!!!
GÜNSELİ UĞUR ONURUMUZDUR!!!
ONURUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!!!

SES İzmir Şube