Meslek liselerinde geçen staj süreleri ile ilgili durum

Meslek liselerinde geçen staj süreleri ile ilgili SES Genel Merkezi tarafından yapılan açıklama aşağıdadır.

 

ŞUBE/TEMSİLCİLİKLERE

5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişiklikler kimi sitelerde emeklilik yaşında düzenleme olarak değerlendirilmiştir. Emeklilik yaşında değişiklik olarak değerlendirilen 5. Madde ile “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğin “sigortalılığın başlangıcı ve bildirim yükümlülüğü”ne dair 11. Maddede değişiklik yapılmıştır.

Bu değişiklik ile mesleki eğitimin yanı sıra teknik eğitim ibaresi eklenmiş ve stajın yanı sıra tamamlayıcı eğitim, alan eğitimi ve bursiyerlik de eklenmiştir.  Ayrıca askeriyeye bağlı komutanlıklar adına okuyan askeri öğrencilerin lise eğitimlerindeki staj süreleri ve bildirimine dair düzenleme yapılmıştır.

Emeklilik yaşında değişiklik olarak yorumlanan madde bildirim yükümlülüğüne yönelik olup emeklilik hakkı ile ilgili herhangi bir kanun değişikliği bulunmamaktadır.

Kimi sitelerde emeklilik yaşının değiştiğine dair çıkan haberler üzerine SGK kararından 09.01.2017 tarihinde açıklama yapılmıştır. Açıklamada Yönetmelik değişikliğinin stajyer veya öğrencilerin sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanmasına yönelik herhangi bir değişiklik getirmediği, sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanması dahil sosyal güvenlik haklarının ancak kanunla düzenlenebileceği” açıkça belirtilmiştir.

Sendikamız 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarihten beri özellikle sağlık meslek lisesinde okuyan öğrencilerin staj sürelerinin emeklilik hizmet sürelerine dahil olması için hukuki ve fiili mücadele yürütmüştür. Bu kapsamda sendikamızın Sosyal Sigorta İşlemler Yönetmeliği’nin ilk çıktığı 2009 tarihinden itibaren açtığı davalar reddedilmiş olup buna dayanak olan 5510 sayılı kanunun 6. Maddesinin h fıkrası ile ilgili talepler de Anayasa Mahkemesi tarafından kabul görmemiştir. Ancak bu konudaki fiili mücadelemiz TİS kapsamında devam etmektedir.

Gereğini bilgilerinize sunar çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

 

Pınar İÇEL ÇEPE / Genel Sekreter

Aylin AKÇAY AYDOĞAN /  Genel Hukuk ve TİS Sekreteri

 

 

Meslek_liselerinde_gecen_staj_sureleri_ile_ilgili_durum_hk