Şiddetin Kaynağı Uygulanan Sağlık Politikalarıdır

15.12.2014 tarihinde Bergama Devlet Hastanesi çocuk servisinde nöbet tutan hemşire arkadaşımıza hiç bir haklı neden olmaksızın hasta yakını tarafından yapılan fiziki saldırıyı kınıyoruz.

         Daha bundan birkaç ay önce bir Dr. Arkadaşımız da acil serviste bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradı. Bu saldırıyı kınamak ve sesimizi duyurmak için yaptığımız basın açıklamasında; sağlık emekçilerine yönelen bu şiddet sağlıkta özelleştirmenin sonucudur. Bu şiddette Neo liberal politikaları benimseyen ve özelleştirmeyi birincil hedef olarak önlerine koyan ve yıllarca sağlık emekçilerine karşı vatandaşı kışkırtan, bu durumun tetikçiliğini yapan kampanyaları yürüten hükümetler sorumludur demiştik.

            Tekrar ifade etmek istiyoruz: sağlık çalışanına yönelik şiddet tehlikeli boyutlardadır ve giderek artmaktadır. Birkaç ay önce acilde sağlık personeline yönelik olan saldırılar bu gün hastaların yatarak tedavi gördüğü hasta servislerinde görülmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı ve yetkililerinin bu tabloyu doğru olarak gördüğü şüphelidir. Bugüne kadar yaşananlardan ders çıkaramayan iktidar, henüz bu kaos ortamını ortadan kaldıracak yasal değişikliklere gitmemiştir. Gitmemekle birlikte adeta” Performans, Mobing ve Kadrolaşma” ile bu kaos ortamına çanak tutmuştur. Siyasilerin, idarecilerin üslubu ve yanlış sağlık politikaları gün geçtikçe sağlık çalışanını daha fazla hedef haline getirmektedir. Mevcut politikaların mağdurları olan bizi ve hastalarımızı bilinçli bir şekilde karşı karşıya getirmelerinin sonucunda sağlıkta şiddetin artarak devam ettiğine inanıyoruz.

      Yetkililere daha ciddi ve samimi olma, sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddete karşı daha kararlılıkla mücadele etme çağrımızı tekrarlıyoruz.
Yine halkımıza da buradan sesleniyoruz. Sağlıkta yaşanan sorunların kaynağı sağlık emekçileri değildir. Kapitalist sistemin temsilcisi olan siyasal iktidarların uyguladıkları yanlış sağlık politikalarıdır. Daha yeni kabul edilen 2015 yılı bütçesi buna örnektir.2015 yılı bütçesinde sağlığa ve eğitime ayrılan oranlar bütçede devede kulak sayılır. Yine 2015 yılı bütçesinde sağlığa ve eğitime ayrılması gereken paralar yandaşlara rant ve savaşa ayrılmıştır.

 Buradan iktidara sesleniyoruz.

 Savaşa, yandaşa, ranta kaynak ayıran mutlu küçük azınlığın bütçesi olan 2015 yılı bütçenizi istemiyoruz.

  Hazırladığınız ve işçinin, köylünün, memurun, çiftçinin, emeklinin, küçük esnafın, dar gelirli toplumsal kesimlerin tepkisini çeken ve bu kesimlerin aleyhine olan 2015 yılı bütçenizi hemen geri alın.

  Bu ülke. Siyasal iktidarların, Siyasal iktidarla patronaj ilişkileri olan kirli oluşumların, iktidar yalakalarının, şakşakçıların zihinlerimizi bulandıran satılık kalemşorların, hırsızların, sermayeyi elinde tutan mutlu bir azınlığın ülkesi değil. Bu ülke bizim yani halkın ülkesi. Bütçe de halkın bütçesi olmalı. eğitime, sağlığa, sosyal devlet anlayışına kaynak ayıran bir bütçe olmalı.

 

Buradan iktidara bir kez daha sesleniyoruz.

1- Sağlık politikaları planlanırken, sağlık emekçilerinin de görüşleri mutlaka alınsın.

2- “Performans, Mobbing ve cinsiyet ayırımı ” gibi çağ dışı uygulamalara son verilsin.

3- Şiddet ortamına zemin hazırlayan tüm olumsuzluklara karşı yasal önlemler alınsın.

5- Kadrolaşma yerine liyakat esas alınsın.

 6– Sefalet ücretine mahkûm edilen, güvencesiz ve örgütsüz çalıştırılan ve işverenin insafına terk edilen taşeron sistemine son verilsin.

 7–  Grev ve toplu sözleşme hakkımızdır. Anayasal güvenceye alınsın.

 

                       SES BERGAMA İLÇE TEMSİLCİLİĞİ