Stajyer Öğrencilerden Yemek Ücreti Alınmasın!

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’na stajyer öğrencilerin yemek ücretleri hakkında yazı yazarak, ilgili mevzuat bir bütün olarak değerlendirildiğinde ve stajyer öğrenciler ile ilgili düzenlemeler göz önüne alındığında ileride sağlık meslek mensubu olacak bu grubun stajyer olarak dahi sunduğu sağlık hizmeti dikkate alınarak bu kesimlerden ücret alınmaması gerektiğini ilettik.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’na gönderdiğimiz yazının tamamı aşağıda yer almaktadır.

İlgi: Başkanlığın 25.09.2018 tarih ve 93377465-869 sayılı yazısı.

İlgi yazınızda stajyer öğrenci yemek ücretleri ile ilgili Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan görüş yazısı ile ilgili açıklama yapılmıştır.

İlgi yazınız ve Maliye Bakanlığı yazısı tarafımızdan incelenmiştir. Öncelikle belirtmek gerekir ki Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 89.maddesi yorumlanırken Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği’nin Ek 1, 2 ve 3.maddelerinin de göz önüne alınması gerekmektedir.

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 89.maddesi sağlık tesislerinde yemek hizmeti sunumunu düzenlemektedir. Dolayısıyla tek başına bu yönetmelik maddesi ile ilgili ücret değerlendirilmesi yapılmaması gerekmektedir.

Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliğinin Ek 1.maddesinde üniversitelerin yataklı tedavi kurumları dahil tedavi kurumlarında ve yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanların hastalar ve sosyal hizmet alanlar için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanacağı açıkça düzenlenmiştir. Ek 2. Maddede 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan personel ile ilgili düzenleme, Ek 3.madde de geçici olarak görevlendirilen personel ile ilgili düzenlemeler yer almıştır.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün görüşünün hatalı ve eksik olduğunu dolayısı ile bu görüşe dayanılarak işlem yapılmaması gerektiğini belirtmek isteriz.

İlgili mevzuat bir bütün olarak değerlendirildiğinde ve stajyer öğrenciler ile ilgili düzenlemeler göz önüne alındığında ileride sağlık meslek mensubu olacak bu grubun stajyer olarak dahi sunduğu sağlık hizmeti dikkate alınarak bu kesimlerden ücret alınmaması gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize sunarız.