Soruşturmalara Karşı Dayanışmayı Büyütelim

0
483

25 Kasım 2009 günü kitlesel katılımla gerçekleştirdiğimiz uyarı greviyle ilgili olarak açılması muhtemel soruşturmalarda kullanılmak üzere sendika üyeleri ve üye olmayanlara yönelik örnek savunmalar ekte sunulmuştur.

Savunması istenenlerin – üyemiz olsun ya da olmasın- işyeri temsilcilerimize veya bulunulan ildeki şube/temsilciliklerimize başvurmaları; gerekli sahiplenmeyi ve yardımlaşmayı gösterebilmemiz, ceza verilmesi durumunda dava açabilmemiz için önemlidir.
SES MERKEZ YÖNETİM KURULU

Üye olanlar için  <<tıklayınız>>
Üye olmayanlar için <<tıklayınız>>

See also the researchers’ web site writing a successful college application essay for updates of software reviews.