Soruşturmalara Karşı Dayanışmayı Büyütelim

25 Kasım 2009 günü kitlesel katılımla gerçekleştirdiğimiz uyarı greviyle ilgili olarak açılması muhtemel soruşturmalarda kullanılmak üzere sendika üyeleri ve üye olmayanlara yönelik örnek savunmalar ekte sunulmuştur.

Savunması istenenlerin – üyemiz olsun ya da olmasın- işyeri temsilcilerimize veya bulunulan ildeki şube/temsilciliklerimize başvurmaları; gerekli sahiplenmeyi ve yardımlaşmayı gösterebilmemiz, ceza verilmesi durumunda dava açabilmemiz için önemlidir.
SES MERKEZ YÖNETİM KURULU

Üye olanlar için  <<tıklayınız>>
Üye olmayanlar için <<tıklayınız>>

See also the researchers’ web site writing a successful college application essay for updates of software reviews.