2013 Mücadele Programı Çalıştayı Sunumları

SES İzmir Şubenin 12 Ocak 2013 Cumartesi günü düzenlediği 2013 Mücadele Programı Çalıştayı sunumları ektedir.

Sunumlardan yararlanmak isteyen temsilci ve üyelerimizin bilgisine.
Çalıştay Programı

Avrupa ve Dünyada sağlıkta dönüşümün üniversite hastanelerine etkisi

Prof Dr. Cem TERZİ –

Kamu Hastane Birlikleri

Dr. Ergün DEMİR

Kamu Özel Ortaklığında gelinen son aşama

Av. Özgür ERBAŞ

Performansa dayalı çalışma sistemi ve sağlık emekçilerinin geleceği

Doç. Dr. Cavit Işık YAVUZ