ATATÜRK EĞT.VE ARAŞ. HASTANESİ ÇALIŞANLARINA EĞİTİM

21 Aralık 2012 Cuma günü öğlen arası (Yeşilyurt Hastanesinde) işyeri temsilciliğimizin
eğitim çalışmasına, konuşmacı olarak TTB Merkez konsey üyesi Dr.Osman ÖZTÜRK’ün
katılımıyla Sağlık da dönüşüm ve KHB sunumu yapılmıştır. Çalışanların yoğun ilgi  gösterdiği sunuma SES İzmir şube başkanı ve yöneticilerininde katıldığı toplantı için
emek harcayan tüm temsilcilerimize teşekkür ederiz.