4/B Ek Ödeme Sigorta Kesintisi Hakkında

Bilindiği gibi 31.03.2006 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 5473 sayılı kanunun 1. maddesi ile 375 sayılı KHK’ye ek madde 3 eklenmiştir. Bu madde ile ilave ödemesi bulunmayan memurlara ve sözleşmeli personele ek ödeme ödenmeye başlanmıştır. Bu ek ödemeler 01.01.2006 tarihinden itibaren ödenmektedir. 375 sayılı KHK’nın ek 3. maddesinin 5. fıkrasında ödenen bu ek ödemenin damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabii tutulmayacağı belirtilmiştir.

 

Geçmiş süreç hatırlandığında 4/B’lilerin sigorta kesintisi yapılırken işveren devlet payının da 4’B’lilerden alınması üzerine yaptığımız itirazlar sonucu bu yanlışlık düzeltilmiş ve sadece 4/B’lilerin işçi payı kendilerinden alınmıştı.

 

5510 sayılı Kanunun 80. maddesi ile diğer maddeleri birlikte değerlendirildiğinde 4/B’lilerden kesilen primlerin ileride emekli aylığı hesaplanmasında dikkate alınacağı da unutulmamalıdır. Çünkü 4/B’liler emeklilik yönünden işçi gibi değerlendirilmektedir.

 

375 sayılı KHK’nın ek 3. maddesi 15.08.2008 ile 03.03.2011 tarihleri arasında 9 kez değişmiştir. Değişikliklere baktığımızda “herhangi bir vergi ve kesintiye tabii tutulmadan” ibaresinin değişmediği anlaşılmaktadır.

 

666 sayılı KHK 02.11.2011 tarihli Resmi Gazetenin Mükerrer sayısında yayınlanmıştır. 666 sayılı KHK’nın 1. maddesi ile 375 sayılı KHK’ya ek 9. madde eklenmiş ve ek 3. madde kaldırılmıştır. Ek 9. maddenin yürürlük tarihi 15.01.2012 olarak belirlenmiştir. Ek 9. maddenin 9. fıkrasının son cümlesinde, “bu ödeme tutarı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacağı” ibaresi eklenmiştir. Böylece ilk defa kanun metninde “sigorta prim kesintisi” tabirine yer verilerek açık bir şekilde sigorta priminin alınmayacağı belirtilmiştir. Bu durumda 4/B’li personelin döner sermaye ek ödemelerinde 375 sayılı KHK’nın ek 9. maddesi uyarınca almaları gereken asgari ek ödeme tutarının sigorta prim kesintisine tabii tutulmayacağı sonucu doğmaktadır.

 

Memurlar.Net sitesinde yayınlanan dilekçede bu ayrıntıya yer verilmeyip, sanki 4/B’lilerin ek ödeme aldıkları tüm süre boyunca sigorta prim kesintisine tabii tutulmayacaklarına dair eksik bir yorum yapılmıştır. Bu nedenle dilekçenin düzeltilmesi ve ekteki gibi hazırlanarak 15 Ocak 2012 tarihinden itibaren sigorta prim kesintisi yapılmış ise dilekçenin işyerlerine verilmesi gerekmektedir.

Ek: Dilekçe Örneği

dosyalar/BAB_dilekce_ornek.pdf