Açılan Davalar ve Dilekçe Örnekleri

1- Hıfzısıhha Ek Ödemeleri Hakkında Açıklama
2- KEY İle İlgili Açıklama Ve Örnek Dava Dilekçeleri
3- Sendikamız GSS İşlemler Yönetmeliğinin 9 Maddesinin Yürütmesinin Durdurulması Ve İptali İçin Dava Açmıştır.
4- KESK’ten YPK Kararına Dava
5- Yataklı Tedavi Kurumu Çalışanlarından Yemek Ücreti Alınmasına Karşı Dava Açtık
6- SHÇEKi Dağıtma Yönetmeliğine Karşı Danıştayda Dava Açtık
7- 4924’e Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Becayiş İşlemleri Hakkında Duyuru
8- Radyoloji Çalışanları 9 Saat Davası için Dilekçe Örneği
9- Radyoloji Çalışanlarının çalışma saatlerini haftalık 45 saate çıkaran genel yazıya dava açtık.
10- Danıştayın Üniversite Hastanelerindeki İzinlerde Döner Sermaye Kesintisi Kararı
11- Üniversite Hastanelerinde çalışan 4/B lilere Döner Sermaye ödenmesi için dava açtık.
12- DÖNER SERMAYEDEN EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ 2006 DAVASI
13- 112 AMBULANS HİZMETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNİ ÖNGÖREN YÖNETMELİĞE DAVA AÇTIK
14- İZİNLER VE RAPORLAR
15- SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA DÖNER SERMAYE
16- SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE
17- DEVREDİLEN SSK PERSONELİNİN ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK DANIŞTAY’DA AÇILAN İPTAL DAVASI
18- YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA VE İPTAL DAVA
19- SES AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI.