Sağlık Bakanlığı, 4/B’li için becayiş duyurusunu yayımladı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü  4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KARŞILIKLI YER DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA DUYURU “Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge” kapsamında…

4-b’li Sağlık Emekçilerine Müjde

BAKANLAR KURULU KARARI              Karar Sayısı : 2009/14799 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 25/12/2008 tarihli…

AMBULANS VE ACİL BAKIM T.İLE ATT

26 Mart 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27181 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,…

Üvey Evlat Olmak İstemiyoruz

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde saat 12.30 da memur ve 4/b lilerin katılımı ile basın açıklaması yapıldı. İşyeri temsilcisi Ahmet Ulaşoğlu tarafından yapılan açıklamada 4/B ve 4/C lilerin kadroya…

Sözleşmeli Kamu Emekçileriyle İlgili İmzalarımız Başbakanlık’ta…

 Çarşamba, 18 Mart 2009 Bugün saat 13:00’de Ankara Kızılay’da yaptımız kitlesel basın açıklamasının ardından; sözleşmeli statüde çalışanların kadroya alınması amacıyla yürütmekte olduğumuz imza kampanyasında toplanan onbinlerce imza/dilekçe Başbakanlığa teslim edildi.Kesk…

4-b’li Personele Müjde

1978 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kısmi değişiklikler ile Bakanlar Kurulunda Cumhurbaşkanı tarafından da imzalanarak yürürlüğe girecek kısmi düzenlemeye göre; ¨        Sözleşmeli kadın…