Tüm Sağlık Mevzuatı

Tüm Sağlık Mevzuatı

Sendika Temsilcileri

4688 Sayılı Yasaya Göre  İşyeri Sendika Temsilcilerinin Seçilmesine İlşkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ.                                                                                                     TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNA GÖRE İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN…

Yetkili Sendika

4688 Sayılı Yasaya Göre Sendika Üye Sayılarının ve Her Hizmet KolundaYetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ       Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 09.07.2004 / 25517 4688 sayılı Kamu…