İcap Nöbetleri – Dilekçe Örneği

Üye ve temsilciliklerimizden gelen bilgilere göre özellikle hekim dışı sağlık personelinin icap nöbeti tutturulduğu halde ücreti ödenmediği ve bunun giderek büyüyen bir sorun haline geldiği anlaşılmaktadır.

Hekim dışı sağlık personelinin icap nöbeti tutamayacağı ve bunlara icap nöbeti ödenemeyeceğine dair Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurulu Hukuk Müşavirliğinin görüş yazıları incelenmiştir. Bu yazılarda belirtilen görüşler 657 sayılı kanun Ek 33.maddesine uygun olmayıp bu görüşler düzeltilinceye kadar üyelerimizin mağdur olmaması için ekteki dilekçenin icap nöbeti tutturulmak istenen üyelerimiz tarafından işyerlerine verilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

EK: Dilekçe Örneği : dosyalar/E45_icap_nobetleri_dilekcesi.pdf