Kazanım, Mücadele Eden Sağlık Emekçilerinindir

BASINA ve KAMUOYUNA,           

KAZANIM MÜCADELE EDEN SAĞLIK EMEKÇİLERİNİNDİR!

Tüm Yataklı Tedavi Kurumlarında çalışanlar ücretsiz yemek hakkına sahip iken, her şeyi parayla satmayı mubah gören Maliye Bakanı, çalışanların bir öğün yemeğine göz dikerek, katkı payı alınması için yazı yayınlamıştı.

Maliye Bakanlığı, sağlık emekçilerinin Türkiye genelinde aylardır kararlı bir şekilde yürüttüğü mücadeleyle geri adım atmak durumunda kaldı.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğünün Devlet Personel Başkanlığı’na gönderdiği 9 Şubat 2009 tarihli yazısıyla, Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde değişiklik yapılması istenmektedir.

Sendikamız, sağlık meslek örgütleri ve tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte Maliye Bakanlığının 11.03.2008 tarihli yazısıyla başlatılan ücretli yemek uygulamasına karşı 2008 Mart ayından itibaren, ücretli yemek uygulamasını kabul etmeyerek üniversite hastanelerinde ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinde; imza kampanyaları, basın açıklamaları, hastane bahçelerinde simit yeme, aşevi kurma ve yemek boykotları biçiminde yürüttüğümüz eylemlerle mücadeleyi örgütlerken, bir tarafta idari dava sürecini başlattık.

Bu süreçte; gece-gündüz demeden insan sağlığı için 24 saat fedakarca çalışan sağlık emekçilerinin ücretsiz yemek hakkına göz diken, her şeyi parayla satmayı politika haline getiren hükümete, en güzel cevabı birbirine sımsıkı kenetlenerek eylemlikleri ören sağlık emekçileri vermiştir. Sağlık emekçileri bu gücünü haklılığından, öfkesinden ve birlikteliğinden almıştır. Tüm çalışanlar, bugüne kadar süren ücretsiz yemek uygulamasının zaten bir hak olanın lütuf gibi sunulamayacağının bilincinde oldukları için sendika ayırımı yapmadan basın açıklamalarının, imza kampanyalarının ve yemek boykotlarının içinde yer almışlardır.

BUGÜN OLAN KAZAMIN SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN KENDİ ÇABALARININ ÜRÜNÜDÜR.

Yaklaşık bir yıldır süren ücretsiz yemek hakkımızı koruma mücadelesinde birlikte olduğumuz tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine özellikle Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Yeşilyurt Devlet Hastanesinin tüm çalışanlarına, kamuoyunda gündeme gelmesini sağlayan basın emekçilerine teşekkür ediyoruz.

“Güneş Balçıkla Sıvanmaz” sağlık emekçileri bu süreçte kimin ne yaptığını gayet iyi bilmektedir. Parasız yemek mücadelesi bizlerle birlikte, kararlı davranırsak kazanımın mümkün olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Yataklı Tedavi Kurumlarında çalışanların yemekleri bir lütuf değil haktır. Haklar ise örgütlü mücadele ile korunur ve geliştirilir. Hak mücadelesi birilerinin tribünden izlediği bir oyun değil, yaşamın kendisidir.

Tarih kapalı kapılar ardında koyu muhabetlerle emekçilerin sorunlarının çözüldüğüne değil ama satıldığına çok tanıklık etmiştir.

Mücadelesini haklılığında ve sağlık emekçilerinden alan sendikamız ve sağlık meslek örgütleri bundan sonrada sağlık hakkını, iş güvencesini ortadan kaldırmaya yönelik her türlü uygulamaya karşı mücadelesini sürdürecektir.

İZMİR TABİP ODASI                                                                     SES İZMİR ŞUBESİ

PRATİSYEN HEKİMLİK DERNEĞİ

İZMİR ŞUBESİ

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ

İZMİR ŞUBESİ