Sendikamızdan Bir Hukuk Kazanımı Daha

Sendikamız Genel Merkez Hukuk bürosunun röntgen teknisyenlerinin acil serviste hizmet verdiği süreler için riskli birim katsayısından yararlandırılması talebi ile açmış olduğu

dava Danıştay 11. Dairesi tarafından kabul edildi.

Danıştay 11. Dairesi’nin 2009/8421 Esas ve 2012/367 Karar sayılı ve 31.01.2012 tarihli kararında; “Ayrı bir acil röntgen birimi bulunmayan hastanede, mesai içi ve mesai dışında acil servise fiilen hizmet veren röntgen teknisyenlerine acil serviste verdiği hizmet süreler esas alınmak suretiyle karşılığı olan döner sermaye ek ödemesinin riskli birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilerek ödeme yapılması gerekmektedir.” Hükmüne yer vermiştir.

Artık bu emsal karara göre; acil serviste görev yapan röntgen teknisyenlerinin acil serviste verdikleri hizmet sürelerine karşılık alacakları döner sermayeleri riskli birim katsayısı üzerinden hesaplanacaktır.

Danıştay Kararı İçin Tıklayınız…