4/C Maddesine Tabi Olarak Çalışan Personelin Döner Sermaye Alacaklarına Dair Bilgi Notu

657 Sayılı DMK’nun 4/C Maddesine Tabi Olarak Çalışan Personelin Döner Sermaye Alacaklarına Dair Bilgi Notu

Üyeyi temsilen sendikamız tarafından Danıştay 12. Dairesinde açılan Esas No: 2013/725 Karar no: 2013/8623 sayılı davada 26.11.2013 tarihinde verilen kararda özetle;

657 sayılı kanunun 4-C maddesine tabi olarak çalışan personelin döner sermaye ek ödemesine hak kazanmayı gerektirir diğer koşulları taşıması kaydıyla salt statüsünden kaynaklı olarak ek ödemeden yararlandırılmamasının hukuka aykırı olduğu döner sermaye ek ödemesinden yararlanmayı gerektiren koşulları taşıyıp taşımadığının davalı idarece değerlendirilmesi gerektiği eğer bu koşulları taşıyor ise salt geçici personel olduğu gerekçesiyle ek ödemeden yararlanamayacağının kabul edilemeyeceğine oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Danıştay’ın içtihadı birleştirme kararları dışındaki kararları emsal olmakla birlikte diğer mahkemeler bakımından bağlayıcı değildir. Bu nedenle yerel idare mahkemeleri yada bölge idare mahkemeleri bu Danıştay kararına rağmen farklı kararlar verebilirler.

Yerel idare mahkemeleri yada bölge idare mahkemelerinin personel aleyhine karar vermesi halinde personelin harcadığı dava giderleri kendi üzerinde kalacağı gibi idarenin avukatına da (2014 yılı için) 750 TL avukatlık ücreti ödemek zorunda kalacaktır.

Bu durumun da değerlendirilmesi ve riski göze alabilecek personelin kurumuna kendisine döner sermaye ek ödemesi yapılması istekli bir dilekçe ile başvurması, dilekçesine olumsuz yanıt verilmesi halinde yanıtın kendisine tebliğinden itibaren dilekçeye yanıt verilmemesi halinde ise dilekçenin kayda girdiği tarihten itibaren 60 günün dolduğu günden itibaren 60 günlük süre içerisinde idare mahkemesinde olumsuz işlemin iptali ve yoksun kalınan alacakların yasal faizi ile birlikte davalı idareden alınarak kendisine verilmesi istemiyle dava açması gerekmektedir.

 

SES İZMİR ŞUBESİ HUKUK SEKRETERLİĞİ

Dilekçe Örneği

dosyalar/41F_4-C_Doner_Sermaye_Dilekcesi.pdf

Danıştay Kararı:

dosyalar/1D7_4-c_doner_sermaye_dan_stay_karar_.pdf